Top products from r/Denmark

We found 31 product mentions on r/Denmark. We ranked the 212 resulting products by number of redditors who mentioned them. Here are the top 20.

Next page

Top comments that mention products on r/Denmark:

u/CrankyCopenhager · 45 pointsr/Denmark

I'm an American who lives here...

When you're in downtown, everyone is young and super-fit and beautiful. Out in the suburbs people look more average - and I see a lot more overweight people than I expected to.

No one will treat you badly, though expect super-bluntness. Take a look at The Xenophobe's Guide to the Danes - it's really funny and quite true based on my experiences so far.

If you want to be healthier, this is THE place to do it. Regular life will make you more fit. If you've never been an expat before, you need to read up on it. I can PM you some things if you take the job. But I will say - Copenhagen is not to be missed. Take the job. You won't regret it.

By the way, we're having an amazingly warm winter.:-)

edit: added link to book

u/de_Silentio · 2 pointsr/Denmark

Hvis du er interesseret i stoicisme, så kan du jo prøve at gå tilbage til stoikerne selv! Jeg ved ikke med danske oversættelser, men på engelsk har Penguin udgivet nogle fine billigbøger i serien Great Ideas: Senecas On the Shortness of Life og Marcus Aurelius' Meditations. Det er i hvert fald to hurtige bøger at komme igennem, og så er det altid mere sjovt at læse noget fra kilden i stedet for nogen, der gengiver det - synes jeg i hvert fald :)

u/FirstCircleLimbo · 2 pointsr/Denmark

Det må være bogen "They Thought They Were Free" om tyskerne i årene 1933 til 1945. Spændende læsning. Men omslaget er et kæmpe kagekors, hvilket gør at jeg er nødt til at gemme bogen af vejen, da den ellers giver for mange kommentarer fra folk, der konkluderer før de undersøger. Bogen kan ses her: https://www.amazon.com/They-Thought-Were-Free-Germans/dp/0226511928

Edit: Hagekors ikke kagekors...

u/Zokleen · 11 pointsr/Denmark

Et godt sted at starte er bogen “The mythical Man-month” af Fred Brooks. https://www.amazon.com/Mythical-Man-Month-Software-Engineering-Anniversary/dp/0201835959

IT-projektledelse er på mange måneder ikke anderledes end projektledelse generelt, men der kræves en væsentlig forståelse for, at opgaverne som oftest kan være enormt komplekse af natur.

Du vil derfor opleve, af din aller aller største hurdle ikke er dit team, som står for eksekveringen, men dine interessenter (aka stakeholder management). Uden at smøre unødigt tykt på stereotyperne, så er det de færreste “projektsponsorer” eller lign interessenter fra forretningssiden, som egentlig har bare en snært af sans for hvorfor IT/softwareudvikling er svært at tids/budget-estimere.

Et klassisk eksempel:

 • Chef: “Jamen det er jo bare en lille knap, hvor svært kan det være..!”
 • Projektleder: “Ok, trækker vejret dybt og finder whiteboard markeren frem ... lad mig forklare det igen....”
 • Chef: “ej det behøver du ikke. Jeg har allerede lovet det til kunden at vi har det klart i næste uge”


  Udfordring nummer 2 er, at din interessenter/ resten af forretningen stort ser altid lever i en “waterfall” verden, også selvom I kører agile eller lign. metoder.

  Dvs, at I som team ofte kan føle jer enormt klemt af, at den eksterne verden ikke forstår eller gider spille med indenfor jeres best practices. (Men det lyder fedt for virksomheden at proklamere “vi er agile”).

  Anyway, det skal siges at jeg til dagligt arbejder med product management, så det er lang tid siden jeg har levet i en “project-only” verden.

  Edit: typos
u/EvilCartyen · 1 pointr/Denmark

Jeg kan læse mig til, at du kærer dig om sproget - uanset at jeg er enig med simonask. Jeg er i øvrigt cand. mag. i sprogvidenskab, og vil anbefale dig to bøger, som måske kan overbevise dig om, at simonask og jeg ikke er helt tossede.

Den første er Sproget - Hverdagens Mirakel af Prof. emeritus i sprogvidenskab Hans Arndt

Den anden er The Unfolding of Language af den israelske lingvist og æresprofessor ved Unoversity of Manchester Guy Deutscher, som jeg selv synes er utroligt velskrevet og overbevisende.

God læselyst :)

u/Hatfullofsky · 3 pointsr/Denmark

Jeg har for nyligt færdiggjort/genlæst Against Empathy af Paul Bloom, som er en rigtig god og velskrevet poppsyk bog om hvorfor empati i virkeligheden er skadeligt værktøj når det kommer til at træffe beslutninger. Nogle af pointerne kan læses i hans ældre artikel om emnet.

Hans pointe er at empati per definition er en irrationel, flyvsk og intuitiv process, og at selv når dens resultat må betragtes som et gode, er det ikke empatien der bør tilskrives det. Og ofte er den ikke et gode: For eksempel når biologien får os til at have mere empati med folk der ligner os selv, når vi bliver snydt af pathos og store ord, eller når vi ændrer holdning til et emne fordi vi ser et billede af et lille barn med store øjne. Og særligt hvordan mennesker der forstår menneskets empati er dygtige til at udnytte den.

Hans pointe er ikke at vi ikke skal være ordentlige mennesker, men at vi skal være "rationally compassionate" - vi skal hjælpe mennesker, mere end vi gør i dag, men vi gør det bedst ved at træffe rationelt funderede beslutninger om hvordan vi maksimerer det gode vi gør.

Essentielt er det bare endnu en bog om bias, men jeg vil alligevel anbefale den fordi jeg synes den slår ned i noget højaktuelt i det moderne informationssamfund.

u/Herbstein · 1 pointr/Denmark

Nu er jeg ikke historiker, men handlede det ikke om den kæmpe kløft mellem immigranterne og de indfødte, rent teknologisk?

Jeg er i gang med at lytte A People's History of the United States. Deri er der meget tydeligt beskrevet hvor stor en forskel der var på Columbus og de indfødte. Blandt andet kendte de indfødte ikke til metal, og skar sig på de sværd de prøvede at holde fordi de ikke forstod hvordan en klinge fungerede.

Hvis der er en kløft imellem immigranter og indfødte i vores nuværende tilfælde, er det da i høj grad os som har den klare fordel.

u/tomover · 3 pointsr/Denmark

A danish book. This one from Amazon

Danish stamps. "Frimærker"
And the special xmas stamps called "Julemærker".

https://www.julemaerket.dk/ (only in danish sorry)

u/AdActa · 7 pointsr/Denmark

Det er et fascinerende eksempel!

Jeg er utrolig inspireret af den canadiske psykolog Keith Stanovich, som er en af de førende forskere inden for det specifikke felt i psykologien.

Den bedste og mest tilgængelig bog er "The Robots Rebellion" Som jeg ikke kan anbefale nok. Men, den handler om mange flere ting end bare rationalitet og intelligens.

Han har også skrevet "Rationality and the Reflective Mind" som specifikt handler om rationalitet og intelligens. Den er en lille smule fagtung, og det er svært for mig at vurdere, hvor svær den er for lægmand. Men du er meget velkommen til at skrive til mig og spørge om enkeltdele, hvis du giver dig i kast med den,

Endelig har Stanovich, sammen med en række kolleger, skrevet en bog om rationalitet som et målbart parameter, hvor de forsøger at opstille en gennemgående skala for rationalitet på linje med de klassiske IQ tests. "The rationality quotient" Jeg har ikke læst den, men den er allerøverst på min læseliste.

u/MLGmeMeR420- · 4 pointsr/Denmark

Jeg har lige fået en Kindle Paperwhite.
Havde ellers svoret jeg ikke skulle starte på en ny bog førend jeg færdiggør [den] (https://www.amazon.com/Supernatural-Meetings-Ancient-Teachers-Mankind/dp/1932857842) jeg er i gang med. Den er faktisk rigtig spændende, men en stor bog, og jeg har sjældent tid at fordybe mig længere tid ad gangen.

Men jeg fik lagt en del bøger på readeren... Bourne trilogien, og Millenium trilogien, samt enkelte andre. Sidstnævnte på svensk, ovenikøbet.

Det er faktisk ret sjovt at læse på svensk. Jeg syntes selv det kunne være fedt at læse på original sprog, uden at noget går tabt i oversættelsen, men er egentlig overrasket over, hvor meget jeg skal koncentrere mig, og hvor mange ord jeg ikke kender den eksakte betydning af. Så det er en lærerig proces. Akkurat som det var at læse Irvine Welsh's bøger (Trainspotting, Porno, Skagboys).

u/a_esbech · 1 pointr/Denmark

I'll second this. Although it may be too satirical at some points, where you have to know how Danes actually act in certain situations.

Also here's a link: https://www.amazon.com/Xenophobes-Guide-Danes-Helen-Dyrbye/dp/1906042276/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1469127772&sr=8-1&keywords=xenophobes+guide+to+denmark

u/Micp · 3 pointsr/Denmark

Jeg kan se at der er nogen der har ladet sig inspirere af den her

u/DaWooShit · 3 pointsr/Denmark

Tror det var det her du ledte efter: Natural Harvest

u/faderskibet · 2 pointsr/Denmark

[Her] (https://www.amazon.com/Supernatural-Meetings-Ancient-Teachers-Mankind/dp/1932857842). Jeg er bare en mongol til at sætte tid af til boglæsning, efter at have sat barn i verden, og jeg vil hellere spille gombuder når jeg "har fri".

u/asgerkhan · 3 pointsr/Denmark

Take a look at this blog and this post, she as also written a a book that might be relevant.

u/docatron · 2 pointsr/Denmark

Enterprise Master Data Management: An SOA Approach to Managing Core Information ligger på mit natbord og kigger mig dybt i øjnene hver gang jeg går i seng.

u/Muhyeah · 1 pointr/Denmark

Hvis du starter på at lære C, kan jeg varmt anbefale denne 25 år gamle bog. Den gemmer på meget godt, og er bestemt værd at læse.

http://www.amazon.com/The-Programming-Language-2nd-Edition/dp/0131103628

u/kikaerter · 1 pointr/Denmark

En meget relevant bog, for dem som interesserer sig for dette, er Nudge, som er et langt argument for, at vi skal have et frit valg, men vi skal ikke være tvunget til at tage det, medmindre det faktisk er vigtigt, og at default-valget skal være det, som er bedst for de fleste. Dermed har man mange af de fordele, som der er ved frie valg, men samtidig undgår man paralysen der kommer fra at skulle undersøge alt for mange forhold for selv at kunne træffe de mindst betydningsfulde valg. Det går ud på at designe valgmulighederne således, at borgeren er gavnet.

Et godt eksempel fra bogen er pensionsordninger: hvis alle bliver sat i en default plan som er god for de fleste, men som de godt må melde sig ud af eller skifte ud, så har man præcis det samme frihed som hvis defaultløsningen er ingen pensionsordning. Men empirisk set kommer der til at være flere, som sparer op.

u/LE_REDDIT_HIVEMIND · 1 pointr/Denmark

Det er godt at vi generelt er enige. Det var også derfor jeg gik lidt tilbageholdende til dig, fordi jeg kun følte at det var insinuationer, og ikke eksplicitte påstande. Det er også fuldstændig rigtigt, hvad du siger. En virksomhed bliver ikke nødvendigvis bedre bare fordi at man gør den privat, og ikke gør andet. Det allervigtigste element er konkurrencen. Det er ligemeget om en virksomhed er privat eller offentlig, hvis der er lige stor mangel på konkurrence.

Hvad jeg så bare lader til at være lidt uenig med dig i er, hvor ofte private monopoler opstår. Vi er vel enige om, at man ikke er et monopol baseret kun på den simple observation af hvor meget af et givent marked man sælger til. Så hvorvidt man er et ægte monopol, har vel primært at gøre med hvor høj graden af adgangsbarrierer er og hvor meget konkurrencen er sænket i forhold til hvor den ville være under "reelle frie markedsvilkår" - selvom det jo naturligvis er en ting der er essentielt umulig at kvantificere.

Private monopoler er yderst yderst sjældne, fordi de ikke selv kan kontrollere mængden af konkurrence i et frit marked. Det der næsten altid sker i monopoler og i monopollignende situationer, er at virksomhederne skaffer hjælp fra staten, så staten kan lave regler og reguleringer inden for et bestemt erhverv, så udbudet af konkurrenter kan kontrolleres.

Jeg er desværre ikke interesseret i at gå meget mere i dybden hvad dette angår, men hvis man har lyst til at lære lidt om basal økonomi i sin fritid, så kan jeg bestemt anbefale Basic Economics af Thomas Sowell.

u/Lasat · 5 pointsr/Denmark

Hugh Howey

 • Wool
 • Shift
 • Dust
  En stor gruppe mennesker bor i en underjordisk silo, selvsupplerende, med deres eget rets-system og så videre. Hvordan er de endt der? Er de alene?

  Joe Abercrombie
 • The First Law
  Det er rå og brutal fantasy når det er bedst. Der er også nogle andre udgivelser i samme univers med de samme hovedpersoner og jeg kan anbefale dem allesammen.