A Java Program

Въведение:

В този урок ще научите:

  1. Какво прави Java такъв хит сред програмистите;
  2. Какви са компонентите в света на Java;
  3. Как да изградите Java приложение, като преминете през процеса “Редактиране, компилиране, изпълнение”.

Защо Java?

Java е език за програмиране, изграден в ерата на Интернета. Той е изграден за свят, в който всичко има някакъв вид електронни компоненти: стерео системи, безжични телефони, коли, дори хладилник, всички те за свързани в интернет. Този свят е точно зад ъгъла.

Какво е толкова уникално за Java, че да се ускорил неговото бързо и широко приемане?

  • Той е достъпен за повече устройства по целия свят, отколкото всеки друг език. Забележете, че казвам устройства – не само компютри. В момента Java се използва не само за мейнфрейм системи в предприятията и персоналните компютри в офиса и у дома – използва се също в мобилните телефони.
  • Той е проектиран внимателно, за да елиминира много от най-често срещаните причини за грешки в програмирането – бъгове. Java програмите, които компилират без възникването на грешки, в повечето случаи работят! Силно въвеждане на данни и цялостното управление на паметта са две функции, които правят това възможно.
  • Той позволява да се създават сигурни програми, които могат да се изпълняват в Интернет, без притеснение, че те ще ви заразят системата с някакъв вирус или троянски кон.

Какво е Java програма и как да създам такава?

Да видим какво представлява една Java програма. Програмата на Java се изгражда чрез писане (и препращане на вече налични) неща наречени класове (classes). В най-простия смисъл, Java програма е куп класове. Ще създадете най-малко един, въвеждайки своя source код във файл.

Нещата, които ще въведете (текст), имат много специфична структура (синтаксис), която Java компилаторът очаква. Създавате вашите Java програмни езикови файлове с редактор, който е достъпен на вашия компютър. На компютър, работещ с Windows, Wordpad или Notepad ще ви свършат добра работа. За работа в Sun, textedit е добър редактор.

След като имате пълен Java source код във файл, вие го компилирате. Компилаторът на Java превръща файла ви в пълен символи в друг файл, който съдържа инструкции, които JVM (Java Virtual Machine) може да интерпретира – “.class” файл.


Фигура 20.1

Java Virtual Machine поема оттук. JVM съществуват за всеки компютър и операционна система, например компютри с Windows, компютри на Sun Microsystems, работещи със Solaris или Linux, мобилни телефони и т.н. JVM взема вашия .class файл, зарежда го във виртуалната си памет, свързва много неща заедно, и след това започва да тълкува/изпълнява програмата. По време на свързването файлът на класа ви ще бъде комбиниран с други класове, които са част от Java средата, например java.awt.Canvas, java.lang.String и т.н. Съществуват стандартни класове, които ви помагат да правите неща като показване на текст на екрана, да се въвеждат символи на клавиатурата, да се четат/пишат файлове, да се показват графични неща, да се комуникира по интернет, … и след това да се изключва: вашата програма оживява.


Фигура 20.2

Приложение на Java –  първото ни!

Има два вида Java програми: аплети и приложения. Ще започнете с много просто приложение.

За старт трябва да започнете програмирането, като преминете през нещо, което е известно като процес на редактиране, компилиране и  изпълнение, или цикъл. Това е нещо, което ще правите отново и отново, докато работите върху Java програмите. По-долу е изобразено упражнение, което ще ви даде представа как да работите в Java средата. За да успеете да се научите на това бързо и просто, ще започнете с възможно най-кратката Java програма.

class Hello

{

public static void main(String[] args)

{

System.out.println(“Hello World!”);

}

} // end class Hello

След като сте го запазили във файл на компютъра, проверете го, за да видите, че той съответства на примера – символа по символ, главни букви – само в случай, че примерът показва такива, една и съща пунктуация и т.н. Когато сте готови, уверете се, че сте запазили текста във файла: Hello.java.

Сега е време да задействате Java компилатора с файла “Hello.java” като входящ файл. Това ще ви даде файла “Hello.class”. Впишете в него:

javac Hello.java

Възникна ли проблем? Намерихте ли грешка, която сте пропуснали? Ако е така, върнете се в редактора и сравнете текста с предоставеното по-горе. Компилаторът ви казва номера на реда, в който е открил грешка. Това трябва да помогне. Но грешката може да бъде и на по-горна линия. Повторете цикъла “Редактиране, компилиране”, докато компилаторът спре да открива грешки.

Сега можете да използвате JVM за изпълнение на вашата програма. Напишете в него:

java Hello

Забележете, че не въвеждате “java Hello.class”, въпреки че трябваше да предоставите пълното име на файла в компилатора на Java. Виртуалната машина на Java (JVM) приема и търси файла Hello.class, въпреки че сте предоставили само името на класа Hello, а не името на файла. Ако всичко е изпълнено правилно, системата трябва да отговори с:

Hello World!

Супер!… Току-що въведохте и изпълнихте първото си Java приложение.

Ще използвате командата println също и в jLogo програмите си. Добавих тази команда в подготовка за преместването ви в Java. В стандартното Logo, командата print прави това, което прави командата println в jLogo. Но в Java print не добавя символа за нов ред към изходящия файл – точно както println в jLogo. В Berkeley Logo командата type поставя началото на нов ред.

jLogo Команда Logo Команда Java Метод Описание
print type print   Показва предоставения текст като input/argument
println print println   Показва предоставения текст като input/argument, последван от започването на нов ред

Поиграй си и опитай и двата метода.

Полезни съвети

Една от най-често срещаните първоначални грешки е объркване на малки с големи букви и обратно. В Java това е от значение. Думата “someThing” не е същата като думата “something”.

Името на класа трябва да съвпада с името на файла, в който е. Source кода на Java ще се компилира без никакви индикации за проблеми, но когато се опитате да го изпълните, JVM ще отчете, че не може да намери класа ви със същото име като това на файла. За край забележете, че компилиращата java команда  javac, изисква пълното име на файла, включително частта “.java”; но командата java няма да приеме пълното име на файла – ще очаква да открие файл с посоченото от вас име, завършвайки с “.class”.

Връщане към File Input/Output
Отиване на Table of Contents
Продължаване към What’s a Class?

Този труд (BFOIT: Introduction to Computer Programming, изготвен от Guy M. Haas), осигурен от Berkeley Foundation for Opportunities in IT (BFOIT), е освободен от авторски права.

Translated by Aleksandar Damyan 
Read the original page here.